Máy điều trị sóng ngắn

Hình ảnh máy điều trị sóng ngắn

      Do sử dụng nguồn nhiệt để tăng cường sự thẩm thấu vào các tổ chức bệnh, thuốc sẽ dễ dàng phân tán rộng, khả năng hấp thụ và sự chuyển hóa của tổ chức cũng sẽ tốt hơn, từ đó đạt được mục đích điều trị tổng hợp chứng viêm. Những phản ứng lâm sàng có hiệu quả đặc biệt tốt đối với bệnh viêm tiền liệt tuyến và tăng sinh tiền liệt tuyến. Phương pháp này áp dụng phương thức vật lý để đạt được hiệu quả điều trị mà không cần làm thủ thuật, do đó không gây tổn thương hoặc gây đau đớn cho bệnh nhân. Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít tổn thương này gần đây đang được tổ chức y tế thế giới (WHO) đề xướng, nó đại diện cho phương hướng phát triển của phương pháp điều trị tiên tiến và máy phục hồi chức năng hiện nay. Ưu thế của nó là, điều trị chính xác hiệu quả, tiêu diệt triệt để vi khuẩn, thời gian điều trị ngắn, không tái phát


Tin Mới Nhất